Co to jest sacrum

Poniżej znajdują się kilka najpopularniejszych definicji objaśniających co to jest sacrum. „Sacrum” to m.in.:
» Sfera rzeczy, spraw świętych, przeciwstawiona sferze profanum (rzeczom, sprawom świeckim).
» Relikwia.
» Sfera zjawisk swiętych.
» Święta sfera.
» Coś świętego, rzecz, postępowanie, które należą do sfery świętości, a nie do sfery codzienności.
» Wszystko, co święte.
» Świętość.
» Sfera spraw świętych.
» Relikwie.
» Sfera rzeczy świetych.
» … .


↓ (zobacz wszystkie definicje słowa sacrum) ↓

definicja sacrum

↑ (zobacz wszystkie definicje słowa sacrum) ↑


Tagi dla hasła „Sacrum”

co to znaczy sacrum, wyjaśnienie pojęcia sacrum, słownik sacrum, co to jest sacrum.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt