Co to jest sacrum

Poniżej znajdują się kilka najpopularniejszych definicji objaśniających co to jest sacrum. „Sacrum” to m.in.:
» Święta sfera.
» Sfera spraw świętych.
» Sfera rzeczy świętych.
» Relikwie.
» Relikwia.
» Wszystko, co święte, boskie i wzniosłe.
» Świętość.
» Sfera zjawisk swiętych.
» Sfera rzeczy, spraw świętych, przeciwstawiona sferze profanum (rzeczom, sprawom świeckim).
» Tabu.
» … .


↓ (zobacz wszystkie definicje słowa sacrum) ↓

definicja sacrum

↑ (zobacz wszystkie definicje słowa sacrum) ↑


Tagi dla hasła „Sacrum”

co to znaczy sacrum, wyjaśnienie pojęcia sacrum, słownik sacrum, co to jest sacrum.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt