Alternatywa - definicja

» Albo - albo

» Albo … albo

» Albo … albo …

» Coś, co możemy wybrać zamiast czegoś innego

» Diabelska w tytule powieści Forsytha

» Dwie możliwości

» Dwie wykluczające się możliwości

» Dylemat

» Dylemat, wybór

» Dysjunkcja

» Frydrycha

» Inaczej dylemat

» Inaczej suma logiczna

» Inne rozwiązanie, inne możliwości

» Istnienie dwóch wyłączających się możliwości

» Jedna z dwóch możliwości

» Jedno z dwóch

» Konieczność wyboru jednej z dwóch sprzecznych ze sobą możliwości

» Konieczność wyboru jednej z dwóch wykluczających się możliwości

» Konieczność wyboru między dwiema możliwościami

» Konieczność wyboru między dwiema wykluczającymi się możliwościami

» Kwestia

» Logiczne "lub"

» Możliwość

» Możliwość lub konieczność wyboru między dwiema wykluczającymi się rzeczami, kierunkami działania

» Możliwość wyboru

» Możliwość wyboru jednej z wykluczających się możliwości

» Opcja

» Pomarańczowa …, ruch "majora" Frydrycha

» Problem

» Punkt sporny

» Pytanie

» Suma logiczna

» Sytuacja wymagająca wyboru między dwiema wyłączającymi się możliwościami

» To lub to

» Trudność

» Trudny wybór

» Twardy orzech do zgryzienia

» Układ dwóch zdań współrzędnych połączonych spójnikiem lub albo

» Uznanie, szacunek

» Wariant

» Wersja

» Węzeł gordyjski

» Wóz albo przewóz

» Wybór

» Wybór jednej z wykluczających się możliwości

» Wybór między dwiema wykluczającymi się możliwościami

» Wybór trudny

» Zagadka

» Zagadnienie

» Zagwozdka

» Zdanie złożone z dwóch zdań połączonych spójnikiem "lub"

Tagi dla hasła ”Alternatywa”

co to jest alternatywa, co to znaczy alternatywa, słownik alternatywa, wyjaśnienie pojęcia alternatywa.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt