Analiza - definicja

» Abstrakt

» Anatomia

» Ankieta

» Anonim syntezy

» Antonim syntezy

» Artykuł

» Badania

» Badania ilościowe i jakościowe składu substancji chemicznych

» Badanie

» Badanie cech elementów

» Badanie chemiczne

» Badanie danych cech, części, elementów, struktury jakiegoś przedmiotu, pojęcia, zjawiska

» Badanie jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji

» Badanie krwi w laboratorium

» Badanie laboratoryjne

» Badanie laboratoryjne krwi, moczu

» Badanie lekarskie

» Badanie problemu

» Badanie składowych

» Badanie składu

» Badanie składu chemicznego

» Badanie składu chemicznego substancji

» Badanie składu krwi

» Badanie składu substancji

» Badanie z rozbieraniem

» Badanie, np. składu substancji

» Badanie, rozkład

» Bilans

» Charakterystyka

» Chemiczna reakcja rozpadu

» Chemiczne badanie

» Chemiczne wyodrębnianie

» Dane

» Deliberacja

» Deskrypcja

» Dialektyka

» Dociekanie

» Dogłębne przemyślenie sprawy

» Dokument badania

» Dokument z opisem badania

» Dokument zawierający opis wyniku takiego badania

» Dowodzenie

» Drobiazgowe badania

» Drobiazgowe badanie zjawiska

» Dyskusja

» Egzegeza

» Ekspertyza

» Eksperyment

» Eksplikacja

» Eksploracja

» Empiria

» Esej

» Ewaluacja

» Felieton

» Intelekt

» Inteligencja

» Interpretacja

» Interpretacja, komentarz, wyjaśnienie

» Jedno z podstawowych narzędzi pracy naukowej

» Kalkulacja

» Komentarz

» Komentarz krytyczny

» Komentowanie

» Komentowanie krytyczne

» Kontrola

» Krwi, w laboratorium

» Krytyka

» Kwerenda

» Laboratoryjne badanie

» Logika

» Matematyka, podstawowy dział

» Metoda badawcza polegająca na wyodrębnieniu z danej całości jej elementów i badaniu każdego z osobna

» Mikrobiologiczna - badanie mikroflory danego środowiska

» Myślowe badanie cech elementów lub struktury czegoś oraz wzajemnych związków między nimi

» Namysł

» Naświetlanie

» Naświetlenie

» Objaśnianie

» Objaśnienie

» Obliczenie

» Obrachunek

» Obserwacja

» Ocena

» Ocena objawów chorobowych

» Odwrotność syntezy

» Określanie składu

» Określanie składu czegoś za pomocą metod laboratoryjnych

» Określanie składu ilościowego, składników lub struktury badanego związku chemicznego

» Określanie składu jakichś substancji, wydzielin ciała, wycinków za pomocą metod laboratoryjnych

» Omówienie

» Opamiętanie

» Operacja myślowa polegająca na dokładnym rozważeniu problemu

» Opinia

» Opis

» Opisanie

» Opracowanie

» Oświetlenie

» Penetracja

» Penetracja, wiwisekcja, anatomia, pomiary

» Podsumowanie

» Pokazanie

» Pomiary

» Poprzedza syntezę

» Poprzedza zjawiska

» Portret

» Prace badawcze

» Praktyka

» Profil

» Próba

» Przeciwieństwo syntezy

» Przedstawienie

» Przegląd

» Przegląd, obserwacja

» Przekrój

» Przeprowadzana w laboratorium

» Przymiarka

» Publicystyka

» Rachunek

» Reakcja chemiczna

» Reakcja rozkładu

» Reakcja rozpadu

» Recenzja

» Recenzyjka

» Refleksja

» Reinterpretacja

» Rekapitulacja

» Rekonesans

» Remanent

» Resume

» Rezultat takiego postępowania badawczego

» Rezultat tej operacji w postaci dokumentu, tekstu, opracowania

» Rozbiór

» Rozbiór logiczny

» Rozbiór na części

» Rozbiór na czynniki

» Rozbiór na składniki

» Rozbiór składniowy zdania

» Rozkład

» Rozkład chemiczny

» Rozkład kanalizacji

» Rozkład na części

» Rozkład na czynniki

» Rozkład w kanalizacji

» Rozliczenie

» Rozłożenie na części

» Rozłożenie na części składowe

» Rozpad

» Rozpatrywanie

» Rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron w celu jego zrozumienia lub wyjaśnienia

» Rozpatrywanie problemu

» Rozpracowywanie problemu, zagadnienia

» Rozrachunek

» Roztrząsanie

» Roztrząsanie problemu

» Rozum

» Rozumowanie

» Rozważanie

» Rozważanie, roztrząsanie, dociekanie

» Rys

» Skomentowanie

» Skupienie

» Spekulacja

» Sprawozdanie

» Sprostowanie

» Streszczenie

» Studia

» Studium

» Studium, praca badawcza

» Szczegółowe badania

» Szczegółowe badanie dzieła literackiego

» Szczegółowy opis i wyjaśnienie zjawiska

» Szkic

» Test

» Tłumaczenie

» Ukazanie

» Umotywowanie

» Unaocznienie

» Usprawiedliwienie

» Uwidocznienie

» Uzasadnienie

» Uzasadnienie, eksplikacja, opis, krytyka

» W przeciwieństwie do syntezy

» Widmowa - oznaczanie składu substancji oparte na badaniu jej widma

» Wiwisekcja

» Wnikliwa … problemu

» Wnikliwa … wiersza

» Wnikliwa badanie

» Wyciąg

» Wyjaśnianie

» Wyjaśnienie

» Wykazanie

» Wykład

» Wykładnia

» Wyliczenie

» Wyodrębnianie cech

» Wyodrębnianie składników

» Wyszczególnienie

» Wyszczególnienie cech charakterystycznych

» Wytłumaczenie

» Zaduma

» Zaopiniowanie

» Zarys

» Zastanowienie

» Zestawianie danych

» Zestawienie

Tagi dla hasła ”Analiza”

co to jest analiza, co to znaczy analiza, słownik analiza, wyjaśnienie pojęcia analiza.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt