Błąd - definicja

» "rogaty" - byk

» Afront

» Ale

» Awaria

» Bezprawie

» Błędu

» Brak

» Brak uwagi

» Brak, feler

» Brak, feler, grzech

» Byk

» Byk, kiks, kwiatek

» Bywa fatalny w skutkach

» Bywa niewybaczalny

» Chochlik drukarski

» Chochlik drukarski, lapsus calam

» Czeska … niedokładność

» Dach z płótna żaglowego

» Defekt

» Douglas z ekranu

» Dozoru uwagi

» Działanie, które przynosi złe skutki

» Error po polsku

» Error swojski

» Fałszywe mniemanie o czymś

» Fałszywy krok

» Faux pas

» Feler

» Feler, defekt, wada

» Gafa

» Gramatyczny lub ortograficzny

» Grzech

» Grzeszek

» Grzeszek, mankament, niedociągnięcie

» Impertynencja

» Karykatura

» Kiks

» Kwiatek

» Lapsus

» Lapsus calami

» Lapsus linguae

» Literówka

» Luka

» Mankament

» Minus

» Minusik

» Mistake po polsku

» Mistake w swojskim wykonaniu

» Mylenie się

» Mylne mniemanie

» Mylne, fałszywe mniemanie o czymś

» Nadinterpretacja

» Nadużycie

» Nadużycie władzy

» Napewno jest nim na pewno

» Niedelikatność

» Niedociągnięcie

» Niedokładność

» Niedopatrzenie

» Niedoróbka

» Niedoskonałość

» Niedostatek

» Niegodziwość

» Niegrzeczność

» Niekompletność

» Niekonsekwencja

» Nieoględność

» Niepewność

» Niepoprawność

» Nieporozumienie

» Nieprawidłowość

» Nieprawidłowość, nieścisłość, uchybienie

» Nieprawość

» Nierzetelność

» Niestosowność

» Nieścisłość

» Nietakt

» Nieuprzejmość

» Nieuwaga

» Niewłaściwe posunięcie

» Niewłaściwość

» Niezamierzone odstępstwo od normy, obowiązującej reguły, zasady

» Niezamierzone, niewłaściwe posunięcie, postępowanie powodujące przykre konsekwencje

» Niezgodność z obowiązującymi normami, pomyłka

» Niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, liczenia, wymowy

» Niezgodność z obowiązującymi regułami, odstępstwo od normy

» Niezgodność z zasadami

» Niezręczność

» Odrzut

» Odstępstwo

» Odstępstwo od normy

» Omyłka

» Omyłka, gafa, przejęzyczenie

» Opuszczenie

» Opuszczenie, opustka, literówka

» Ortograficzny lub kroków koszykarza

» Ortograficzny lub stylistyczny - w tekście

» Ortograficzny w tekście

» Pomyłka

» Pomyłka, omyłka

» Ponoć na nim się uczysz

» Postępek, działanie, które przynosi komuś złe skutki

» Potknięcie

» Potknięcie, zmyłka

» Potocznie byk

» Potocznie niedoróbka

» Potocznie sprawka

» Potocznie wpadka

» Powieść J.Z. Kisielewskiego

» Powieść Jana Zygmunta Kisielewskiego

» Przeinaczenie

» Przejęzyczenie

» Przejęzyczenie się

» Przekłamanie

» Przekłamanie, przeinaczenie, nadinterpretacja

» Przekroczenie prawa

» Przenośnie fałszywy krok

» Przeoczenie

» Przeoczenie, przewinienie, skaza

» Przestępstwo

» Przewina

» Przewinienie

» Przewinienie koszykarza

» Qui pro quo

» Rozbieżność między pomiarem a wzorcem

» Różnica między wartością zmierzoną lub wyliczoną a wartością rzeczywistą

» Różnica między wynikiem pomiaru a wielkością mierzoną

» Skaza

» Słaba strona

» Słaba strona czegoś

» Słabość

» Słaby punkt

» Sprawka

» Strzał w stopę

» Stylistyczny bywa

» Stylistyczny lub ortograficzny

» Stylistyczny lub ortograficzny - w tekście

» Sylwester

» Uchyb

» Uchybienie

» Ujemna strona czegoś

» Ułomność

» Usterka

» Usterka, wada, wina

» Uszkodzenie

» W teorii estymacji różnica między wartością estymatora a wielkością estymowaną

» Wada

» Wadliwość

» We wnioskowaniu statystycznym odrzucenie hipotezy prawdziwej, bądź przyjęcie fałszywej

» Wina

» Wpadka

» Współwina

» Wszeteczeństwo

» Wszeteczność

» Wykroczenie

» Wypaczenie

» Występek

» Zdrożność

» Zeszpecenie

» Zgrzyt

» Zła strona czegoś

» Złe, niewłaściwe postępowanie

» Zmyłka

Tagi dla hasła ”Błąd”

co to jest błąd, co to znaczy błąd, słownik błąd, wyjaśnienie pojęcia błąd.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt