Bezoar - definicja

» Kamień tworzący się w żołądku niektórych zwierząt trawożernych

» Kulisty otwór w żołądkach przeżuwaczy

» Kulisty twór w żołądkach przeżuwaczy

» Kulisty twór, podobny do kamienia, występujący w żołądkach zwierząt przeżuwających

» Oleista ciecz wydzielająca się w dołkach łzowych przeżuwaczy, zwłaszcza jeleni

» Strutka, sirotka, kosztowny lek wprowadzony przez Arabów

» Substancja zapachowa wydzielana przez gruczoły łzowe jelenia szlachetnego

» Twór z sierści i resztek pokarmu w żwaczu lub czepcu przeżuwaczy

» W dawnej Polsce ceniony jako odtrutka

» W średniow. uważano go za skamieniałe łzy jelenia

Tagi dla hasła ”Bezoar”

co to jest bezoar, co to znaczy bezoar, słownik bezoar.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt