Cynik - definicja

» Bluźnierca

» Cięty język

» Członek greckiej szkoły filozoficznej

» Członek starożytnej szkoły filozoficznej

» Człowiek cyniczny

» Człowiek jawnie lekceważący obowiązujące zasady moralne i uznane społecznie wartości

» Człowiek kpiący z ogólnie przyjętych zasad

» Człowiek kpiący z przyjętych obyczajów

» Człowiek małej wiary

» Człowiek nie szanujący ogólnie przyjętych norm

» Człowiek nieetyczny

» Człowiek ze wszystkiego drwiący

» Diogenes, Krates i Antystenes

» Dla wartości nie ma litości

» Dla żadnej wartości nie ma litości

» Drwi z ogólnie przyjętych zasad

» Drwi z ogólnie uznanych zasad, wartości

» Drwi z wszelkich zasad

» Drwi ze wszystkiego

» Filoz. wyznawca cynizmu, kierunku filozoficznego

» Gardzi autorytetami, drwi z ogólnie przyjętych wartości

» Gardzi etyką

» Gardzi przyjętymi zasadami

» Gardzi zasadami

» Hipokryta

» Hucpiarz

» Insynuator

» Ironista

» Ironista, kpinkarz, cięty język

» Jawnie lekceważy powszechnie przyjętą obyczajowość

» Jawnie lekceważy uznane wartości

» Jawnie lekceważy zasady moralne

» Kpi z norm

» Kpi z norm i zasad

» Kpi z ogólnie przyjętych norm

» Kpi z ogólnie przyjętych zasad

» Kpi z przyjętych norm

» Kpi z przyjętych obyczajów

» Kpi z przyjętych wartości

» Kpi z przyjętych zasad

» Kpi z uznanych obyczajów i zasad

» Kpi z uznanych wartości

» Kpi ze wszystkiego

» Kpiarz

» Kpinkarz

» Krytyk

» Lekceważąco odnosi się do ogólnie uznawanych autorytetów i zasad etycznych

» Lekceważy autorytety

» Lekceważy innych

» Lekceważy obowiązujące zasady moralne

» Lekceważy powszechnie uznane zasady moralne

» Lekceważy przyjęte wartości

» Lekceważy przyjęte zasady

» Lekceważy rzeczy ogólnie szanowane

» Lekceważy rzeczy szanowane

» Lekceważy uznane wartości

» Lekceważy uznane wartości moralne

» Lekceważy uznane zasady

» Lekceważy uznane zasady moralne

» Lekceważy uznane zasady, wartości

» Lekceważy wartości

» Lekceważy wartości moralne

» Lekceważy wszelkie zasady moralne

» Lekceważy wszystko

» Lekceważy zasady

» Lekceważy zasady moralne

» Lekceważy zasady, wartości

» Ma za nic wartości

» Myśliciel należący do greckiej szkoły filozoficznej Arystotelesa

» Nie ma dla niego nic świętego

» Nie ma poszanowanie dla żadnej wartości

» Nie wierzy w szczerość i szlachetność ludzkich pobudek

» Nie wstydzi się szydzić

» Niewierny Tomasz

» Obłudnik

» Obłudny człowiek

» Opluwacz

» Osoba interesowna

» Osoba wyrachowana

» Ostre pióro

» Oszczerca

» Pamflecista

» Paszkwilant

» Pejoratywnie człowiek lekceważący autorytety i przyjęte zasady

» Powszechny krytykant

» Przeciwnik norm i autorytetów

» Przedrzeźniacz

» Przedstawiciel szkoły filozoficznej Antystenesa

» Prześmiewca

» Recenzent

» Sarkastyczny niedowiarek

» Satyryk

» Sceptyk prześmiewca

» Sceptyk, szyderca

» Skłonny do ironii

» Szyderca

» Szyderca, paszkwilant, prześmiewca

» Śmieszek

» Wartości uznane lekceważy

» Wyznawca cynizmu jako kierunku filozoficznego

» Ze wszystkiego drwi

» Zgryźliwie wyśmiewa

» Zgryźliwiec

» Złośliwiec

» Złośliwiec, zgryźliwiec, kpiarz

» Zoil

» Żartowniś

Tagi dla hasła ”Cynik”

co to jest cynik, co to znaczy cynik, słownik cynik, wyjaśnienie pojęcia cynik.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt