Demokracja - definicja

» Album zespołu "Psy Wojny"

» Forma ustroju państwa

» Forma ustroju państwowego, w którym dominującą rolę odgrywa ta zasada polityczna

» Gminowładztwo (władza ma swe źródło w woli ludu)

» Krążenie bezkrwawe elit - wybory

» Ludowładztwo

» Ludowładztwo, pluralizm

» Mówisz co chcesz, robisz co ci każą

» Państwo demokratyczne

» Państwo, w którym panuje taka forma ustroju

» Parlamentarna, ustrój RP

» Parlamentaryzm

» Partia polityczna, stronnictwo popierające demokratyczny styl rządów

» Partia popierająca rządy i idee demokratyczne

» Pluralizm

» Podejmując decyzje w formie bezpośredniej

» Republika

» Republika, rzeczypospolita

» Rodzaj ustroju w państwie

» Równość

» Równość praw i obowiązków

» Równość praw i obowiązków, rządy większości

» Równouprawnienie

» Rządy większości

» rzeczypospolita

» Sprawiedliwość społeczna

» Stronnictwo polityczne preferujące demokratyczną formę sprawowania władzy

» Stronnictwo, grupa społeczna popierająca demokratyczną formę rządów

» Swoboda

» Synonim samych praw i wolności polit

» System państwa

» System przedstawicielski

» Tolerancja

» Ustrój państwa

» Ustrój polityczny

» Ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo poprzez swych przedstawicieli

» Ustrój przeciwstawny jedynowładztwu

» Ustrój w kraju, w którym o sprawach państwa większością głosów decydują wszyscy obywatele

» Według Boya jest wariacją

» Władza ludu

» Władza społeczeństwa

» Wolność

» wolność myśli

» Wolność wyznania

Tagi dla hasła ”Demokracja”

co to jest demokracja, co to znaczy demokracja, słownik demokracja, wyjaśnienie pojęcia demokracja.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt