Elokwencja - definicja

» Bajdurzenie

» Cecha krasomówcy

» Dar przekonywania i wzruszania innych

» Dar przekonywania innych

» Dar przekonywania kogoś

» Dar słowa

» Dar swobodnego wypowiadania się

» Eseistyka

» Gadatliwość

» Gadatliwość, gadulstwo (z odcieniem ironicznym)

» Gadulstwo

» Gadulstwo, rozmowność, wielomówność

» Gawędziarstwo

» Ironicznie gadatliwość

» Ironicznie lub żartobliwie o gadulstwie, gadatliwości

» Ironicznie wielomówność, gadulstwo

» Kaznodziejstwo

» Krasomówstwo

» Kwiecista mowa

» Lokucja

» Łatwość i piękność wysłowienia

» Łatwość wysławiania się

» Mównictwo

» Oratorstwo

» Piękne wysławianie się

» Plotkarstwo

» Płynność

» Potocznie swada

» Potoczystość wymowy

» Retoryka

» Rezolutność

» Rozmowność

» Rozmowność wielomówność

» Rozmowność, eseistyka

» Słowolejstwo

» Sprawne gadulstwo

» Swada

» Swada, oratorstwo, kaznodziejstwo

» Swoboda wysławiania się

» Swobodny sposób wypowiadania się

» Sztuka mówienia

» Sztuka wymowy

» Sztuka wymowy, wymowność, umiejętność łatwego i przekonywającego wysławiania się

» Talent oratorski

» Talent oratorski, dar słowa

» Umiejętność pięknego wysławiania się

» Umiejętność płynnego i logicznego mówienia

» Umiejętność wysławiania się

» Umiejętność, zdolność starannego i precyzyjnego wysławiania się

» Wielomówność

» Wielosłowie

» Wodolejstwo

» Wygadanie

» Wymowa

» Wymowa, umiejętność jasnego, zrozumiałego i pięknego stylistycznie wysławiania się

» Wymowność

» Wymowność, łatwość wysławiania się

» Wysłowienie

» Zacięcie krasomówcze

» Żartobliwie: gadatliwość

Tagi dla hasła ”Elokwencja”

co to jest elokwencja, co to znaczy elokwencja, słownik elokwencja, wyjaśnienie pojęcia elokwencja.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt