Identyfikacja - definicja

» Autoryzacja

» Badanie

» Czynności sprawdzające

» Diagnoza

» Dowód tożsamości

» Eksploracja

» Identyfikowanie

» Lustracja

» Oględziny

» Określenie

» Penetracja

» Pewne stwierdzenie tożsamoścxi

» Poznanie

» Poznanie, utożsamienie

» Przegląd

» Rekonesans

» Rozpoznanie

» Rozpoznanie czegoś na podstawie jakichś cech

» Rozpoznanie osoby lub rzeczy i ustalenie jej tożsamości

» Rozpoznawanie

» Rozpoznawanie czegoś lub kogoś na zasadzie odsiewu poprzez pewne specyficzne cechy

» Rozpoznawanie kogoś lub czegoś poprzez specyficzne cechy

» Sondaż

» Sondowanie

» Stwierdzenie

» Stwierdzenie czyjejś tożsamości, ustalenie jednakowości czegoś w porównaniu z czymś

» Stwierdzenie, ustalenie tożsamości

» Sztuka Pawła Mossakowskiego

» To jest to

» Upodabnianie własnej osobowości do jakiegoś wybranego wzorca osobowości

» Upodobnianie się

» Ustalanie, że ty to ty

» Ustalenie

» Ustalenie czyjejś tożsamości

» Ustalenie składu pierwiastkowego za pomocą analizy jakościowej

» Ustalenie tożsamości

» Utożsamianie

» Utożsamianie się człowieka z kimś lub czymś

» Utożsamianie się danej osoby z kimś innym, jego działaniem lub sposobem myślenia

» Utożsamianie się jednostki lub grupy z przekonaniami albo wartościami innych ludzi lub innej grupy

» Utożsamianie się z inną osobą

» Utożsamianie się z inną osobą lub grupą

» Utożsamienie

» Utożsamienie, połączenie w jedno

» Zdefiniowanie

» Zrównywanie

» Zwiad

Tagi dla hasła ”Identyfikacja”

co to jest identyfikacja, co to znaczy identyfikacja, słownik identyfikacja, wyjaśnienie pojęcia identyfikacja.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt