Media - definicja

» Centralne ogrzewanie i ciepła woda na wyposażeniu budynku

» Czasopisma

» Czwarta władza

» Dobrze, gdy ma je działka

» Donosiciele

» Energia elektryczna dostarczana do domu

» Film

» Gaz w budynku

» Gaz, energia elektryczna, energia cieplna doprowadzone do budynku

» Gaz, prąd i woda

» Gaz, woda, elektryczność, w które wyposażono budynek

» Gaz, woda, elektryczność, w które wyposażony jest budynek

» Gazety

» Internet

» Jedna z historycznych krain na terenie dzisiejszego iranu oraz dawne państwo na jej terenie

» Kino

» Kreatorzy

» Książka

» Mass … - prasa, radio, telewizja

» Mass media

» Massmedia

» Ogrzewanie domu

» Plakat

» Plan - plan działań reklamowych podejmowanych za pośrednictwem mediów

» Prasa

» Prasa, radio

» Prasa, radio i telewizja

» Prasa, radio, telewizja

» Przekaziory

» Publikatory

» Publikatory, mass media

» Radio

» Radio, prasa, telewizja

» Starożytne państwo

» Starożytne państwo na terenach zachodniej części obecnego Iranu

» Starożytne państwo położone na terenach obecnego północno-zachodnim Iranu

» Środki masowego przekazu

» Środki masowego przekazu: telewizja, radio i prasa

» Środki masowej informacji

» Środki przekazu

» Środki przekazu informacji

» Środki przekazu informacyjnego

» środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu

» Telewizja

» Telewizja, prasa, internet

» Telewizja, radio, prasa

» Z prasą

» Żartobliwie przekaziory

Tagi dla hasła ”Media”

co to jest media, co to znaczy media, słownik media, wyjaśnienie pojęcia media.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt