Metodyka - definicja

» Aparat

» Badania nad jakimś zagadnieniem

» Czynności

» Czynność

» Droga

» Dydaktyka szczegółowa

» Dydaktyka szczegółowa jakiegoś przedmiotu szkolnego

» Dział pedagogiki dotyczący celów i sposobów nauczania jakiegoś przedmiotu

» Dział pedagogiki omawiający cele i sposoby nauczania jakiegoś przedmiotu

» Dział pedagogiki omawiający cele i sposoby nauczania przedmiotu

» Dział pedagogiki zajmujący się metodami nauczania jakiegoś przedmiotu

» Dział pedagogiki, zajmujący się metodami nauczania jakiegoś przedmiotu

» Działania

» Działanie

» Formalność

» Know-how

» Kunszt

» Manipulacja

» Metanauka

» Metoda

» Metodologia

» Metody nauczania

» Metody postępowania

» Narzędzie

» Nauka o nauczaniu

» Ogół reguł, które opisują sposoby postępowania w danej sytuacji, metody osiągania określonego celu

» Operacja

» Operacja, działanie

» Postępowanie

» Postępowanie sądowe

» Procedura

» Procedura, tryb, system

» Przebieg

» Przyjęte zasady określające sposób wykonywania określonego typu prac, badań

» Recepta

» Rozwiązanie

» Rzemiosło

» Sposoby nauczania

» Sposób

» Sposób, technika

» Strategia

» Styl

» System

» Taktyka

» Technika

» Technologia

» Teoria

» Teoria nauczania jakiegoś przedmiotu

» Tok postępowania

» Tryb

» Tryb postępowania

» Uczy uczyć

» W pedagogice: szczegółowy opis sposobu nauczania jakiegoś przedmiotu

» Warsztat

» Zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy

» Zbiór zasad obejmujący sposoby wykonania jakiejś pracy

» Zespół metod

» Zespół metod opracowania, wykonania, zbadania czegoś

» Zespół zasad, sposobów, metod wykonania jakiejś pracy

Tagi dla hasła ”Metodyka”

co to jest metodyka, co to znaczy metodyka, słownik metodyka, wyjaśnienie pojęcia metodyka.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt