Personifikacja - definicja

» Doskonałość

» Drogowskaz

» Ideał

» Inkarnacja

» Manifestacja

» Metamorfoza

» Nadanie zwierzętom, przedmiotom cech ludzkich

» Nadawanie przedmiotom martwym, zwierzętom, pojęciom abstrakcyjnym cech ludzkich

» Odpowiednik

» Odpowiednik, reprezentant

» Okaz

» Postać uosabiająca coś

» Postać, która uosabia zjawisko, pojęcie lub rzecz

» Postać, przedmiot uosabiające pojęcia abstrakcyjne, zjawiska przyrody

» Prozopopeja

» Przedstawianie pojęć przy pomocy postaci ludzkich

» Przedstawianie rzeczy, zwierząt, zjawisk lub pojęć abstrakcyjnych jako postaci ludzkich

» Przedstawianie w postaci ludzkiej pojęć abstrakcyjnych, zjawisk przyrody

» Przedstawianie w postaci ludzkiej pojęć, zjawisk przyrody

» Przypisywanie cech postaci ludzkich przedmiotom martwym lub zwierzętom

» Przypisywanie przedmiotom, zjawiskom, pojęciom abstrakcyjnym cech ludzkich

» Przypisywanie przedmiotom, zjawiskom, zwierzętom cech lub czynności właściwych tylko ludziom

» Reprezentant

» Reprezentantka

» Równoznacznik

» Symbol

» Synonim

» Termin literaturoznawczy rodzaj metafory

» Ucieleśnienie

» Ucieleśnienie, symbol

» Uczłowieczenie

» Uosobienie

» Uosobienie, antropomorfizm

» Wcielenie

» Wzór

» Zazwyczaj stereotypowa przenośnia ukazująca zjawisko lub pojęcie w postaci antropomorficznej

Tagi dla hasła ”Personifikacja”

co to jest personifikacja, co to znaczy personifikacja, słownik personifikacja, wyjaśnienie pojęcia personifikacja.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt