Perspektywa - definicja

» Aspekt

» Aspekt, okoliczności

» Cecha

» Czas pozwalający na właściwą ocenę czegoś

» Część

» Dystans

» Dystans czasu umożliwiający obiektywizację i pełniejszą ocenę wydarzeń

» Dzień jutrzejszy

» Element

» Ewentualność

» Filozofia

» Głos

» Groźba

» Horyzont

» Horyzonty

» Image

» Jutro

» Koncepcja

» Konstatacja

» Krajobraz

» Mamidło

» Marzenie

» Miraż

» Mniemanie

» Możliwoć

» Możliwość

» Możność

» Mrzonka

» Myśl

» Nadzieja

» Nadzieja, widoki

» Nastawienie

» następne lata

» Obraz

» Obraz watteau - museum of fine arts boston

» Obserwacja

» Ocena

» Odbicie

» Odległość w czasie potrzebna do właściwego ocenienia jakichś zjawisk

» Odległość w czasie umożliwiająca właściwą ocenę zdarzeń

» Odległość w czasie, która umożliwia lepszą (albo właściwą) ocenę czegoś

» Odwzorowanie

» Odzwierciedlenie

» Ogląd

» Okazja

» Okolica

» Okoliczności

» Okoliczność

» Omam

» Opinia

» Optyka

» Optyka, wizja, postrzeganie

» Orientacja

» Osąd

» Otwarty daleki widok

» Otwarty widok

» Otwarty widok na coś, panorama czegoś

» Otwarty widok, panorama

» Panorama

» Panorama, krajobraz

» Panorama, rozległy widok

» Pejzaż

» Perspektywy

» Plan

» Platforma

» Płaszczyzna

» Podejście

» Podłoże

» Pogląd

» Pojęcie

» Postać

» Postawa

» Postrzeganie

» Pozycja

» Pozycja, z jakiej coś jest oceniane

» Prawdopodobieństwo

» Prospekt

» Przedstawienie

» Przedstawienie trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie zgodnie z prawami widzenia

» Przejaw

» Przekonania

» Przekonanie

» Przekrój

» Przenośnie groźba

» Przeświadczenie

» Przewidywalna przyszłość, dające się przewidzieć szanse, możliwości

» Przypadek

» Przyszłe losy

» Przyszłość

» Punkt widzenia

» Punkt widzenia, stanowisko w jakiejś kwestii, zapatrywanie na coś

» Punkt widzenia, z jakiego coś jest przedstawiane lub oceniane

» Ranga

» Realność

» Refleksja

» Rola

» Rozległy widok

» Rozległy widok jakiegoś krajobrazu, panorama

» Rzut

» Sceneria

» Sceneria, tło

» Sens

» Spojrzenie

» Spojrzenie, widzenie, punkt widzenia

» Sposobność

» Sposobność, czas

» Sposobność, ewentualność

» Sposobność, możliwości

» Spostrzeżenie

» Stanowisko

» Stosunek

» Strona

» strona sprawy

» Stwierdzenie

» Sytuacja

» Szansa

» Szansa, możliwość, prawdopodobieństwo

» Szeroki widok, zwykle z miejsca położonego wysoko

» Światopogląd

» Tło

» Tło, dalszy plan

» To, co się daje przewidywać w przyszłości

» Trójwymiarowość przedmiotów przedstawionych na płaszczyźnie zgodnie z prawami widzenia

» Twierdzenie

» Ujęcie

» Ujęcie, wyobrażenie

» Ujęcie, zdanie

» Ukazanie

» Ułuda

» Umożliwia właściwą ocenę zdarzeń

» Unaocznienie

» Ustosunkowanie się

» Uwaga

» Uznanie

» Warunki

» Widmo

» Widnokrąg

» Widoczek

» Widok

» Widok na coś

» Widok na coś, na przyszłość

» Widok na przyszłość

» Widok otwierający się na coś

» Widok rozległy

» Widoki

» Widoki na przyszłość

» Widzenie

» Wizerunek

» Wizja

» Właściwość

» Wydźwięk

» Wymiar

» Wymowa

» Wyobrażenie

» Wypowiedź

» Wzgląd

» Wzgląd, punkt widzenia

» Zagrożenie

» Zakres

» Zapatrywanie

» Zapatrywanie, stanowisko, opinia

» Zasięg

» Zdanie

» Zdanie, ujęcie

» Zdanie, ujęcie, wzgląd

» Zdanie, wzgląd

» Złuda

» Znaczenie

» Znana i stosowana w malarstwie starożytnego Rzymu

Tagi dla hasła ”Perspektywa”

co to jest perspektywa, co to znaczy perspektywa, słownik perspektywa, wyjaśnienie pojęcia perspektywa.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt