Pracownik - definicja

» Asystent

» Bliźni

» Człowiek

» Człowiek pracujący

» Człowiek pracy

» Człowiek zatrudniony gdzieś

» Etatowiec

» Figura

» Fizyczny lub umysłowy

» Fizyczny, umysłowy lub sezonowy

» Funkcjonariusz

» Gdzieś tam zatrudniony

» Indywidualność

» Indywiduum

» Istota ludzka

» Jedna ze stron umowy o pracę

» Jednostka

» Kolektor w kolekturze

» Najemnik

» Osoba

» Osoba pracująca

» Osoba pracująca dla danej organizacji lub firmy

» Osoba pracująca zarobkowo w jakimś zakładzie pracy

» Osoba zatrudniona / pracująca w zakładzie pracy

» Osoba zatrudniona w biurze

» Osoba zatrudniona w jakimś miejscu pracy

» Osoba zatrudniona w jakimś zakładzie pracy

» Osobistość

» Osobnik

» Persona

» Podwładny

» Postać

» Potocznie człowiek

» Pracobiorca

» Pracownik najemny

» Ręce do pracy

» Robotnik

» Siła

» Siła najemna

» Siła robocza

» Sprzedawca

» Swój

» Śmiertelnik

» Typ

» Urzędnik

» Współpracownik

» Zatrudniony

Tagi dla hasła ”Pracownik”

co to jest pracownik, co to znaczy pracownik, słownik pracownik, wyjaśnienie pojęcia pracownik.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt