Przywilej - definicja

» Dany uprzywilejowanym

» Dany wybranym

» Dawniej ekscept

» Dokument nadający uprawnienia

» Ekscept

» Fory

» Immunitet

» Koncesja

» Korzyść

» Legitymacja

» Np. immunitet poselski

» Pełnomocnictwo

» Pierwszeństwo

» Plenipotencja

» Pomoc

» Poparcie

» Pozwolenie

» Prawo

» Prawo (dokument) nadane przez monarchę określonej grupie społecznej

» Prawo do korzystania ze szczególnych względów w jakimś zakresie

» Prawo zwalniające daną osobę, grupę społeczną, stan, miasto lub region ze zobowiązań ogólnych

» Preferencja

» Prerogatywa

» Prerogatywa, fory, względy

» Priorytet

» Protekcja

» Przysługuje nielicznym

» Roszczenie

» Swoboda

» Szczególne uprawnienie

» Szczególne uprawnienie przysługujące danej osobie lub grupie

» Szczególne uprawnienie przysługujące wybranym

» Szczególne uprawnienie, np. posła

» Szczególne uprawnienie, prawo korzystania ze szczególnych względów w jakimś zakresie

» Szczególne względy

» Tytuł

» Upoważnienie

» Uprawnienie

» Uprzywilejowanie

» Uprzywilejowanie, uprawnienie, prawo

» Wolność

» Wyłączność lub pierwszeństwo uprawnień wynikające z ustawy

» Względy

» Zezwolenie

Tagi dla hasła ”Przywilej”

co to jest przywilej, co to znaczy przywilej, słownik przywilej, wyjaśnienie pojęcia przywilej.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt