Psychologia - definicja

» Cechy charakteru jakiejś osoby, zwłaszcza będące przedmiotem analizy i opisu

» Jedna z dziedzin nauki

» Lokomotoryczny

» Nauka badająca powstawanie i przebieg procesów psychicznych oraz motywy ludzkich

» Nauka badająca powstawanie i przebieg procesów psychicznych oraz motywy ludzkich zachowań

» Nauka badająca powstawanie procesów psychicznych

» Nauka badająca zachowanie człowieka

» Nauka o jednostkowym zachowaniu i doświadczeniu

» Nauka o powstawaniu i przebiegu procesow psychicznych

» Nauka zajmująca się badaniem procesów psychicznych człowieka

» Nauka zajmująca się motywami ludzkich zachowań

» Wydział lub kierunek w szkole wyższej obejmujący studia w tym zakresie

Tagi dla hasła ”Psychologia”

co to jest psychologia, co to znaczy psychologia, słownik psychologia, wyjaśnienie pojęcia psychologia.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt