Robiący, wykonujący coś rzetelnie, gorliwie - definicja

» Pilny


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt