Służebność - definicja

» Cecha tego, co służy czemuś

» Drugorzędność

» Epizodyczność

» Marginalność

» Marginesowość

» Peryferyczność

» Peryferyjność

» Podrzędność

» Podrzędny, pomocniczy charakter

» Serwitut

» Wtórność

Tagi dla hasła ”Służebność”

co to jest służebność, co to znaczy służebność, słownik służebność, wyjaśnienie pojęcia służebność.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt