Silnie trujący alkaloid występujący w bulwach i liściach tojadu - definicja

» Akonityna


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt