Sumienie - definicja

» "gryzie" człowieka grzesznego

» Ciepło

» Czasami „gryzie” winnego

» Człowieczeństwo

» Czułość

» Czyste

» Czyste, gdy postępujesz właściwie

» Daimonion

» Dobre serce

» Dobro

» Dobroć

» Dobroduszność

» Dobrotliwość

» Dobrze być z nim w zgodzie

» Dobrze mieć czyste

» Drania nie rusza

» Dręczy grzesznika

» Dręczy winnego

» Etyka

» Gryzie

» Gryzie bez zębów

» Gryzie człowieka

» Gryzie grzesznika

» Gryzie winnego

» Grzesznika - nieczyste

» Humanitarność

» Humanitaryzm

» Indywidualna, psychiczna zdolność oceniania i odczuwania czegoś w kategoriach dobra i zła

» Lepsze czyste … niż największe mienie

» Litość

» Ludzkość

» Łaskawość

» Miłosierdzie

» Miłosierdzie, serce, moralność

» Moralność

» Moralność człowieka

» Nieczyste gryzie

» Nowela Piotra Choynowskiego

» Ocenia postępowania

» Powieść Zbigniewa Nienackiego

» Pozwala odróżniać dobro i zło

» Pozwala rozróżniać dobro i zło

» Pozwalająca człowiekowi ujmować swoje czyny pod kątem moralnym

» Przyzwoitość

» Przyzwoitość, zasady

» Serce

» Serce mieć dla innych

» Serdeczność

» Skrupuły

» System ideałów, poprzez które jednostka kieruje swym zachowaniem i ocenia je

» Szlachetność

» Świadomość moralna

» Świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny

» To oczywiste, że najlepsze czyste

» Wewnętrzne odczucie pozwalające rozróżniać dobro i zło

» Wielkoduszność

» Wspaniałomyślność

» Zasady

» Zdolność do samokontroli i samooceny zgodnie z akceptowanymi przez jednostkę normami moralnymi

» Zdolność oceny własnego postępowania

» Zdolność oceny własnego postępowania i świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny

» Zmiłowanie

» Życzliwość

Tagi dla hasła ”Sumienie”

co to jest sumienie, co to znaczy sumienie, słownik sumienie, wyjaśnienie pojęcia sumienie.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt