Sylaba - definicja

» Bar w lubartowie

» Cząstka wyrazu z samogłoską

» Część wyrazu

» Część wyrazu lub wyraz zawierające jedną samogłoskę lub dyftong, wymawiane jako jedna całość

» Część wyrazu zgłoska

» Czyń w naczyńku

» Dom w radomsku

» Dzień w grudniu

» Grad w belgradzie

» Jednostka mowy, zwykle dłuższa niż jedna głoska i krótsza niż wyraz

» Każda zawiera samogłoskę

» Kąt w czworokącie

» Litera

» Miara długości wiersza

» Musi mieć samogłoskę

» Musi zawierać samogłoskę

» Na przykład "sza" w słowie "szarada"

» Naturalna jednostka artykulacji, której ośrodkiem jest samogłoska

» Nie każda jest akcentowana

» Odcinek głośnej artykulacji

» Odcinek mowy

» Rak w kubraku

» Rytmiczny fragment mowy, którego ośrodkiem jest samogłoska lub spółgłoska zgłoskotwórcza

» Samogłoska

» Składowa słowa

» Stan w pakistanie

» W języku polskim dominują sylaby otwarte

» Zawiera przynajmniej jedną samogłoskę

» Zawiera samogłoskę

» Zawsze z samogłoską

» Zawsze zawiera samogłoskę

» Zgłoska

Tagi dla hasła ”Sylaba”

co to jest sylaba, co to znaczy sylaba, słownik sylaba, wyjaśnienie pojęcia sylaba.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt