Synonim - definicja

» Analogia

» Autonomia a suwerenność

» Biurokratyzm a biurokracja

» Bliskoznacznik

» Doskonałość

» Drogowskaz

» Ekwiwalent

» Erzac dla surogatu

» Ideał

» Inne określenie

» Jamka dla norki

» Jednoznacznik

» Każdy z pary wyrazów mających takie samo znaczenie

» Kompensata a rekompensata

» Konflikt a antagonizm

» Korelat

» Obowiązany a zobowiązany

» Odpowiednik

» Odpowiednik czegoś lub coś oznaczającego cechę

» Odpowiednik znaczeniowy

» Ojciec taty

» Okaz

» Oznaka

» Oznaka, równoznacznik

» Paka dla kozy, pole dla dworu, kwintal dla metra …

» Pendant

» Personifikacja

» Przeciwnik antonimu

» Przeciwstawny - antonim, bliskoznaczny - ?

» Przykład

» Reprezentant

» Równoważnik

» Równoznacznik

» Równoznacznik, odpowiednik

» Rzeczownik od przymiotnika synonimowy

» Rzeczownik od przysłówka synonimowo

» Słowo o podobnym znaczeniu

» Słowo o tym samym znaczeniu

» Słowo rządu dla szeregu

» Symbol

» Symbol lub odpowiednik czegoś

» Symbol, uosobienie

» To samo

» Ucieleśnienie

» Uderzenie batem

» Uosobienie

» Wyraz bliskoznaczny

» Wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu lub o podobnym znaczeniu

» Wyraz o podobnym znaczeniu

» Wyraz równoznaczny lub bliskoznaczny względem innego wyrazu

» Wyraz synonimiczny

» Wyrażenie równoznaczne

» Wzór

» Zastępuje wyraz

» Znaczy to samo

» Zwrot bliskoznaczny

» Zwrot synonimiczny

Tagi dla hasła ”Synonim”

co to jest synonim, co to znaczy synonim, słownik synonim, wyjaśnienie pojęcia synonim.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt