Wniosek - definicja

» Abstrakt

» Adres

» Aksjomat

» Apel

» Apel, odwołanie, pismo

» Apelacja

» Błaganie

» Bodziec

» Bumaga

» Cel

» Deklaracja

» Dezyderat

» Do wyciągania

» Efekt

» Enucjacja

» Enuncjacja

» Filozofia

» Finał

» Głos

» Główna zasada

» I konkluzja, i propozycja

» I wolny, i logiczny

» Idea

» Idea, postulat, dezyderat

» Idejka

» Ideologia

» Impuls

» Impuls do twórczego działania

» Informacja

» Inicjatywa

» Interpelacja

» Kandydatura

» Kasacja

» Koncepcja

» Konkluzja

» Konkluzja, propozycja

» Konsekwencja

» Konstatacja

» Kontrpropozycja

» Lekcja

» List

» List otwarty

» List zbiorowy

» Liścik

» Manifest

» Mądrość

» Memo

» Memoriał

» Morał

» Morał, refleksja

» Można dojść do niego

» Można go postawić, rozpatrzyć i odrzucić

» Można go postawić, uchylić, rozpatrzyć, uwzględnić lub odrzucić

» Można go wyciągnąć, gdy sam nie wypływa

» Można go wysunąć albo wysnuć

» Myśl

» Myśl na wstępie

» Myśl przewodnia

» Namowa

» Następstwo

» Nauczka

» Nauka

» Nauka umoralniająca

» Nota

» Notatka

» Obserwacja

» Odezwa

» Odprysk

» Odwołanie

» Odwołanie się

» Oferta

» Oferta albo konkluzja

» Okólnik

» Opinia

» Orędzie

» Ostateczny wynik

» Ostrzeżenie

» Oświadczenie

» Petycja

» Pisemko

» Pisemne podanie

» Pisemne podanie do odpowiednich władz z prośbą o coś

» Pismo

» Plan

» Podanie

» Podanie, pismo

» Podanie, prośba, petycja

» Podanko

» Podpowiedź

» Podsumowanie

» Podsumowanie, konkluzja

» Pogląd

» Pojęcie

» Pokłosie

» Pomysł

» Pomysł, propozycja, projekt złożony do dyskusji i podjęcia decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu

» Porada

» Posłanie

» Postulat

» Pouczenie

» Powództwo

» Pozew

» Pretensja

» Projekt

» Projekt i prośba

» Projekt przedłożony pod rozwagę

» Projekt przedstawiony do rozważenia

» Projekt przedstawiony do rozważenia i decyzji

» Projekt, propozycja

» Proklamacja

» Propozycja

» Propozycja przedstawiona do rozważenia i decyzji, zazwyczaj na forum publicznym

» Propozycja, kontrpropozycja, inicjatywa

» Propozycja, projekt

» Propozycje

» Prośba

» Prośba skierowana do odpowiednich władz dotycząca załatwienia jakiejś sprawy

» Prośba w języku prawniczym

» Przemyślenie

» Przesłanie

» Przestroga

» Przymówka

» Puenta

» Rada

» Refleksja

» Refleksja, idea

» Reguła życiowa

» Rekapitulacja

» Resume

» Rewizja

» Rezolucja

» Rezultat

» Rezultat rozumowania

» Rezultat rozumowania, konkluzja, podsumowanie

» Roszczenie

» Sąd

» Sedno

» Skarga

» Skrót

» Skutek

» Spostrzeżenie

» Stanowisko

» Streszczenie

» Stwierdzenie

» Stwierdzenie, asercja

» Sugestia

» Sugestia, pomysł, projekt

» Sugestie

» Teoria

» Teza

» Też w logice: twierdzenie wyprowadzone ze zdań uznanych za prawdziwe

» Twierdzenie

» Twierdzenie, przekonanie będące wynikiem rozumowania, rozmyślania

» Twierdzenie, przesłanie

» Uniwersał

» Upadł na zebraniu

» Upomnienie

» Urzędowa prośba

» Uwaga

» W logice wynik, rezultat wnioskowania

» W logice: twierdzenie wyprowadzone ze zdań uznanych za prawdziwe

» Warunek

» Wezwanie

» Wnioskowanie

» Wolny na zebraniu

» Wołanie

» Wskazanie

» Wskazówka

» Wtrącenie

» Wyciąg

» Wyciągany intelektem

» Wyciągany jak się do niego dojdzie

» Wymaganie

» Wymóg

» Wynik

» Wynik rozumowania

» Wynik rozumowania, konkluzja

» Wynik, rezultat przemyślenia czegoś

» Wynika z przesłanek

» Wyobrażenie

» Wypływa z dyskusji

» Wypowiedź

» Wypowiedź pisemna

» Wysnuty z dyskusji

» Wysnuty z dysputy

» Wysnuwany z przesłanek

» Wysuwany, poddawany pod głosowanie

» Wzmianka

» Zaklęcie

» Zalecenie

» Zamysł

» Zapytanie

» zapytanie poselskie

» Zarys

» Zawiadomienie

» Zdanie

» Zew

» Zgłoszenie

» Znaczenie

» Żądanie

» Życzenie

» Życzenie na piśmie

Tagi dla hasła ”Wniosek”

co to jest wniosek, co to znaczy wniosek, słownik wniosek, wyjaśnienie pojęcia wniosek.


Definicja.NET © LocaHost Regulamin Kontakt